Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

JNC Vloeronderhoud slaat persoonsgegevens indien u een product en/of dienst van ons afneemt of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Deze gegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: J. Miedema
Onderneming: JNC Vloeronderhoud
Van de Mortelstraat 230
2203 JL Noordwijk
E-mail: info@jncvloeronderhoud.nl
Telefoonnr.: 071-7370426
KvK-nummer: 63152843

JNC Vloeronderhoud is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG bij het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. JNC Vloeronderhoud is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens JNC Vloeronderhoud, waaronder de website jncvloeronderhoud.nl

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst en/of product door JNC Vloeronderhoud. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor JNC Vloeronderhoud om een overeenkomst uit te voeren.

JNC Vloeronderhoud slaat uw gegevens veilig op en gaat hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om. Een onverhoopt datalek wordt te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, kunt u ons dat schriftelijk melden en zullen uw gegevens direct uit onze administratie worden verwijderd.
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Wij zijn volledig transparant over welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor wij die gebruiken en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Uw volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst:
  uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. Voor het betalen en afhandelen van de facturen:
  uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 3. Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte:
  uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
 4. Voor het behandelen van vragen en klachten:
  uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 1. In het geval van de uitvoering van de overeenkomst:
  5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij expliciet een
  langere termijn met u is overeengekomen of de gegevens langer bewaard moeten worden vanwege een wettelijke regeling of bepaling;
 2. In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen:
  7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
 3. In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte:
  180 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 4. In het geval van het behandelen van vragen en klachten:
  na de afhandeling van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan JNC Vloeronderhoud gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor JNC Vloeronderhoud. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst van toepassing.

JNC Vloeronderhoud brengt hoogwaardige vloerbeschermingsproducten aan. Naar aanleiding van de vraag vanuit de markt naar effectieve renovatie- en beschermingssystemen brengen wij complete vloerbeschermingssystemen voor vrijwel alle soorten vloeren aan.

JNC Vloeronderhoud
Van de Mortelstraat 230
2203 JL Noordwijk
071-7370426
info@jncvloeronderhoud.nl
KvK nr.: 63152843
BTW nr.: 028138569.B.04

Scroll naar boven